• MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

  MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

  Logistika prilagođena klijentu.  Detaljnije
 • MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

  MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

  Vaš pouzdan partner.  Detaljnije
 • MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

  MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

  Carinsko posredovanje
  pri uvozu i izvozu.  Detaljnije

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

Organizacija transporta, carinskog posredovanja,
skladištenja i drugih špediterskih usluga.MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

Zbirni transport

Mreža zbirnih linija, razvijena u saradnji sa partnerima u regionu i Evropi omogućuju našim klijentima optimizaciju u planiranju nabavki i isporuka...

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

Carinsko posredovanje

MeridianBL d.o.o. Beograd je dio matičnog preduzeća koje ima 70 godina iskustva u pružanju usluga carinskog posredovanja za sve carinske procedure...

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

Skladištenje

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd nudi adekvatnu uslugu i uslove skladištenja u komercijalnim i carinskim skladištima...