Usluge

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

Organizacija transporta

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd organizuje sve vrste transporta robe.
Prema potrebama naših komitenata organizujemo transport sa konkuretnim cenama, optimalnim transit time-om i pravovremenim informacijama.
U saradnji sa domaćim i ino partnerima MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd organizuje sve vrste transporta roba, u svim oblicima do raznih destinacija unutar BiH, Srbije, Evrope i šire:

 • drumski (vlastitim ili angažovanim prevoznim sredstvima),
 • železnički (u saradnji sa Železnicama Republike Srpske, Železnice Federacije BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Austrije itd.),
 • rečni i pomorski (u saradnji sa svim rečnim i pomorskim lukama),
 • avio transport (sa svih aerodromima u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori),
 • organizacija transporta punih i delimičnih tovara,
 • organizacija transporta specijalnih tovara,
 • organizacija transporta opasnih materijala,
 • organizacija kontejnerskog transporta,
 • organizacija multimodalnih transporta (kopno-more-kopno, železnica-drum, drum-železnica, drum-avio-drum).

Zbirni transport

Fleksibilna rešenja zbirnog transporta
Mreža zbirnih linija razvijena u saradnji sa partnerima u regionu i Evropi omogućuju našim klijentima optimizaciju u planiranju nabavki i isporuka, ali i potpunu kontrolu logističkih troškova.
Vozni park, carinska i komercijalna skladišta u većim gradovima u BiH čine vlastitu distributivnu mrežu s polaznom tačkom u Banjaluci ili Sarajevu, koja je spremna da odgovori svim zahtevima savremenog tržišta.
Našim komitentima u mogućnosti smo da ponudimo:

 • dopremu i otpremu, carinjenje, uskladištenje i prenapućenje pošiljaka (težine od 1–5000 kg) iz/u EU s optimalnim rokovima dopreme u naša skladišta,
 • zbirna dostava malih pošiljaka od vrata do vrata u unutrašnjem i međunarodnom transportu,
 • direktne linije sa Hrvatskom, Srbijom, Slovenijom, Austrijom, Njemačkom, Mađarskom, Poljskom, Češkom, Italijom, Francuskom, Portugalom, Turskom, Španijom, Engleskom,...
 • vlastiti vozni park sa 20 transportnih jedinica prilagođenih zbirnom transportu i distribuciji,
 • stalne zbirne linije:
 1. Banja Luka - Beograd - Banja Luka (2 puta nedeljno)
 2. Sarajevo - Beograd - Sarajevo (2 puta nedeljno)
 3. Ljubljana - Beograd - Ljubljana (3 puta nedeljno)
 4. Ljubljana - Podgorica (preko Beograda) (3 puta nedeljno)
 5. Beograd - Instanbul - Beograd (2 puta nedeljno)

Carinsko posredovanje

Iskustvo dugo 70 godina
70 godina iskustva u pružanju usluga carinskih procedura garantuje da će MeridianBL kvalitetno i efikasno provoditi te procedure u Vaše ime. Velik broj komitenata različitih delatnosti i sa specifičnim potrebama uticao je na naše usavršavanje u ovoj oblasti.
MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd vrši carinsko posredovanje za jednostavne i složene carinske procedure efikasno i kvalitetno, uz primenu evropskih standarda u međunarodnoj špediciji kroz sledeće korake:

 • prijem i potvrda dispozicije
 • prihvat i obrada carinske dokumentacije
 • tarifiranje robe po carinskoj tarifi
 • izrada kalkulacija za robu
 • osiguranje robe po nalogu komitenta
 • prijavljivanje robe na granici, posredovanje za odobrenja graničnih inspekcijskih službi
 • pribavljanje odobrenja, rešenja, uverenja i ostala potrebna dokumentacija od strane nadležnih organa
 • ispostavljanje carinske dokumentacije za carinjenje robe kod redovnog uvoza/izvoza, privremenog uvoza/izvoza, procedura sa ekonomskim učinkom, pojednostavljenim procedurama...
 • prisustvovanje carinskom pregledu robe
 • stavljanje robe pod carinski nadzor - uskladištenje
 • zalaganje carinske garancije
 • angažovanje vlastitih sredstava za plaćanje carine i PDV-a
 • preuzimanje i kontrola carinske dokumentacije nakon carinjenja
 • dostavljanje dokumentacije nakon carinjenja
 • ostale radnje u interesu robe-komitenta, a u nadležnosti poslovanja međunarodnog špeditera.

Podružnična mreža: BiH + Slovenija + Srbija.

Skladištenje

Smanjite troškove, uštedite vreme i novac
Skladištenje robe je jedna od najvažnijih aktivnosti kojima se bave logističari. Upravljanje skladišnim procesom podrazumijeva njegovu optimizaciju sa aspekta troškova, te provođenja manipulativnih radnji u cilju isporuke robe u dobrom stanju kupcu.
MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd nudi adekvatnu uslugu i uslove skladištenja u komercijalnim i carinskim skladištima, sa ukupnom raspoloživom površinom od 4 000 m² i koji su prilagođeni savremenoj manipulaciji roba.

Konsalting

Unapredite svoje poslovanje
MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd putem svojih stručnih službi pruža konsalting usluge u cilju unapređenja poslovanja komitenata kroz:

 • pružanje stručne i operativne pomoći u svim spoljnotrgovinskim poslovima u domenu međunarodne špedicije,
 • provođenje svih carinskih procedura uz primenu Zakona o carinskoj politici BiH, CEFTA sporazuma i SSP sa EU,..
 • primena zakona o PDV-u u carinskom postupku,
 • posredovanje za treća lica u izvoznim i uvoznim carinskim procedurama,
 • devizna plaćanja za treća lica.