O nama

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd

MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd Beograd

Kompanija je osnovana u oktobru 2019. godine u Republici Srbiji, a osnivač kompanije je Meridian a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Razvoj Meridian a.d. Banja Luka kroz istoriju

 • 1948. – Interšped Sarajevo (pravni prednik „OOUR Interšped“ Banja Luka);
 • 1978. – OOUR Interšped Banja Luka,
 • 1990. – Meridian Banja Luka,
 • 2019. - MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd Ljubljana
 • 2019. - MeridianBL d.o.o. za transport i logistiku, Beograd Beograd

Društvo trenutno zapošljava 140 radnika u 4 sektora i 16 poslovnih jedinica raspoređenih širom BiH. Član je međunarodnog udruženja špeditera FIATA, kao i vlasnik certifikata kvaliteta ISO.
U početku, glavne delatnosti Meridian a.d. za transport i logisitiku bile su carinsko posredovanje, skladištenje roba i organizacija prevoza roba železničkim prevoznim sredstvima. Danas, kao moderno organizovano logističko preduzeće pružamo širok spektar usluga iz oblasti:

 • Carinsko posredovanje,
 • Transport roba,
 • Skladištenje roba,
 • Konsalting usluge.

Upravni organi:

 • Upravni odbor,
 • Odbor za reviziju,
 • Izvršni odbor koji se sastoji od generalnog direktora i izvršnih direktora sektora.

Statut društva i druge informacije možete pronaći ovde.

Politika kvaliteta kao misija i vizija

Politika kvaliteta predstavlja osnovno načelo poslovanja "MERIDIAN" a.d, za transport i logisitiku sveukupne mreže njegovih organizacionih jedinca i svakog zaposlenog pojedinca u ispunjavanju zahteva za obavljanje usluga:

 • međunarodne špedicije,
 • skladištenja,
 • zbirnog transporta robe,
 • organizacije prevoza.

Osnovni ciljevi politike kvaliteta i ukupnog poslovanja

 • ostvariti i održati vodeće mjesto među špediterskim preduzećima u okruženju,
 • obezbediti potpuno zadovoljstvo korisnika naših usluga kao najvažnijeg uslova dugoročnog razvoja,
 • poboljšati kvalitet odnosa, motivisanjem zaposlenih i na drugi način ostvariti ambijent koji je atraktivan za zaposlene,
 • povećati profit.

Ostvarivanje navedenih ciljeva podrazumeva maksimalnu angažovanost menadžmenta i svih zaposlenih, a posebno na:

 • planiranju i definisanju strategije i pravaca budućeg razvoja,
 • uspostavljanju savremene organizacije rada koja će omogućiti uvođenje novih vrednosti i višeg nivoa kvaliteta usluga,
 • smišljenom investiranju u nove tehnologije koje treba da obezbede liderstvo "MERIDIAN"-a u delatnosti međunarodnog špeditera,
 • permanentnoj obuci i edukaciji zaposlenih, delegiranjem odgovornosti za sprovođenjem politike kvaliteta i uspostavljanjem i unapređenjem timskog rada,
 • stalnom unapređenju sistema kvaliteta, kako bi se osigurala njegova trajna efikasnost.

Politika kvaliteta za nas je uslov dugoročnog poslovnog uspeha.